Chuyển đổi loại hình công ty

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

 • Khi chuyển đổi loại hình các doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ một bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định và thực hiện các thủ tục đăng kí thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó cần phải có con dấu công ty và mã số thuế doanh nghiệp

  Hồ sơ chuyển đổi cần phải có những văn bản sau:

  • Biên bản họp về việc chuyển đổi;
  • Quyết định về việc chuyển đổi;
  • Giấy đề nghị thay đổi loại hình Công ty;
  • Danh sách Thành viên/Cổ đông Công ty;
  • Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi
  • Các tài liệu cần thiết khác;

  Chủ doanh nghiệp thực hiện theo đúng trình tư các bước sau để hoàn thành thủ tục chuyển đổi

  • Trước tiên doanh nghiệp cần họp Hội đồng cổ đông về việc quyết định chuyển đổi doanh nghiệp
  • Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty theo quy định của pháp luật 
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ chuyển đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi chuyển đổi.
  • Tiến hành thủ tục đổi lại Con dấu của Công ty

  Lưu ý:

  • Để chuyển đổi mô hình kinh doanh một cách thuận tiện và đúng pháp luật, việc giải quyết vấn đề về tài sản cố định, công nợ là điều cần thiết
  • Các doanh nghiệp trước khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi cần phải cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa được thanh toán của doanh nghiệp và cam kết sẽ thanh toán đầy đủ trước khi chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khác

  Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty/doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  1. Tư vấn về thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

  • Tư vấn cụ thể từng yêu cầu thay đổi cho khách hàng trong quá trình chuyển đổi loại hình công ty
  • Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty
  • Thay mặt công ty tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bàn giao cho công ty các giấy tờ liên quan đến việc chuyển đổi sau thời gian đã thoả thuận
  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ công ty sau khi chuyển đổi
  • Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho công ty.

   

  2. Các loại hình chuyển đổi loại hình công ty