Viên chức có được thành lập công ty hay không?

1/7/2023

Một số viên chức hiện nay đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập lại thực hiện việc thành lập và quản lý công ty bên ngoài. Vậy viên chức có được đăng ký thành lập công ty không? [...]

Năm 2022 những trường hợp nào được cấp thẻ BHYT miễn phí ?

1/7/2023

Cá nhân khi tham gia BHYT sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Tùy vào các đối tượng khác nhau mà cá nhân sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí hoặc đóng BHYT với các mức đóng khác nhau. Vẫy những trường hợp cá nhân nào sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2022 ? [...]

Người lao động cần làm gì khi doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng ?

1/7/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) về việc tăng mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới sau ngày 01/7/2022, người lao động cần làm gì để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. [...]