Cách chuyển lỗ thuế TNDN trên phụ lục 03/2/TNDN theo TT 80

Chuyển lỗ thuế TNDN trên phụ lục 03/2/TNDN theo TT 80

Chuyển lỗ thuế TNDN là một quy trình quan trọng khi lập quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2/TNDN theo Thông tư 80/2021 và đồng thời giải đáp câu hỏi thường gặp liên quan đến việc chuyển lỗ thuế TNDN.

I. Điều kiện để được chuyển lỗ thuế TNDN

Để được chuyển lỗ thuế TNDN trên phụ lục 03-2/TNDN theo Thông tư 80, doanh nghiệp cần thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp phát sinh lãi trong kỳ tính thuế

Doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ thuế TNDN khi trong kỳ tính thuế có phát sinh lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đã thu được thu nhập từ hoạt động kinh doanh của mình.

2. Số lỗ của các năm trước chưa được chuyển lỗ hoặc chưa chuyển hết

Để chuyển lỗ thuế TNDN, số lỗ của các năm trước đó chưa được chuyển lỗ hoặc chưa chuyển hết. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp không được phép tính lỗ kép, mà chỉ được chuyển lỗ từ các kỳ trước.

3. Số lỗ của kỳ trước được chuyển tối đa bằng số lãi của kỳ hiện tại

Số lỗ của kỳ trước được chuyển tối đa bằng số lãi của kỳ hiện tại, có nghĩa là doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ trong phạm vi lãi đã phát sinh trong kỳ tính thuế hiện tại.

4. Chuyển lỗ liên tục và tối đa trong vòng 5 năm

Doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển lỗ liên tục trong vòng 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 5 năm này, nếu doanh nghiệp chưa chuyển hết lỗ, sẽ không được chuyển lỗ nữa.

II. Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2/TNDN

Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2/TNDN 

Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2/TNDN

Để chuyển lỗ thuế TNDN trên phụ lục 03-2/TNDN theo Thông tư 80/2021, ta sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tách riêng số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh và số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trong kỳ doanh nghiệp phát sinh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh cả lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chúng ta cần tách riêng số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh và số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi kê khai trên phụ lục 03-2/TNDN.

Ví dụ:

Loại hoạt động Số lỗ (VNĐ)
Sản xuất kinh doanh 500.000.000
Chuyển nhượng BĐS 200.000.000

Bước 2: Điền thông tin vào phần I và phần II của phụ lục 03-2/TNDN.

  • Phần I: Kê khai số lỗ thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong phần này, doanh nghiệp cần điền thông tin về số lỗ thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào mẫu phụ lục.

  • Phần II: Kê khai số lỗ thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trong phần này, doanh nghiệp cần điền thông tin về số lỗ thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào mẫu phụ lục.

Ví dụ:

Loại hoạt động Số lỗ (VNĐ)
Hoạt động sản xuất kinh doanh 500.000.000
Hoạt động chuyển nhượng BĐS 200.000.000

III. Câu hỏi thường gặp về chuyển lỗ thuế TNDN

Câu hỏi thường gặp về chuyển lỗ thuế TNDN

Câu hỏi thường gặp về chuyển lỗ thuế TNDN

Câu hỏi 1. Sau khi chuyển lỗ, doanh nghiệp có được tính lỗ trừ sau không?

Trả lời: Sau khi chuyển lỗ thuế TNDN, doanh nghiệp sẽ được tính lỗ trừ sau. Lỗ trừ sau là số lỗ thuế TNDN đã chuyển trong kỳ tính thuế hiện tại và các kỳ trước, được khấu trừ từ thuế thu nhập doanh nghiệp của các kỳ sau.


Câu hỏi 2. Doanh nghiệp có thể chuyển lỗ qua nhiều kỳ không?

Trả lời: Có, doanh nghiệp có thể chuyển lỗ qua nhiều kỳ. Tuy nhiên, số lỗ phải chuyển trong một kỳ tính thuế không vượt quá số lãi của kỳ đó.


Câu hỏi 3. Quy trình chuyển lỗ thuế TNDN có thay đổi theo từng kỳ tính thuế không?

Trả lời: Quy trình chuyển lỗ thuế TNDN có thể thay đổi theo từng kỳ tính thuế tùy thuộc vào các quy định mới nhất từ Bộ Tài chính và cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp nên luôn cập nhật thông tin mới nhất để áp dụng đúng quy trình chuyển lỗ trong từng kỳ tính thuế.


Xem thêm bài viết: Lập phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp [3-3A/TNDN]

Việc chuyển lỗ thuế TNDN trên phụ lục 03-2/TNDN theo Thông tư 80/2021 là một bước quan trọng trong quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp. Điều kiện để được chuyển lỗ và quy trình chuyển lỗ đã được trình bày trong bài viết này. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chuyển lỗ thuế TNDN và áp dụng chính xác trong công việc của mình.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Thành lập công ty Vũng Tàu
Thành lập công ty Vũng Tàu

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá