Chi phí Kế toán và Chi phí tính thuế TNDN

Chi phí Kế toán và Chi phí tính thuế TNDN

Chi phí Kế toán và Chi phí tính thuế TNDN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường gặp phải việc tính toán và quản lý chi phí. Tuy nhiên, có một sự nhầm lẫn phổ biến giữa hai khái niệm: chi phí kế toán và chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai loại chi phí này, từ khái niệm, quy định, cho đến các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của chúng.

I. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế TNDN

1. Khái niệm chi phí kế toán

Chi phí kế toán là tổng hợp tất cả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Chi phí này được ghi nhận và phân bổ vào các báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

2. Quy định về chi phí kế toán

Theo quy định của Bộ Tài chính, chi phí kế toán được xác định dựa trên các nguyên tắc sau:

a. Phạm vi ghi nhận chi phí: Chi phí kế toán bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

b. Nguyên tắc ghi nhận chi phí: Các chi phí kế toán được ghi nhận dựa trên phương pháp ghi nhận theo nguyên tắc nguyên giá, bằng cách phân bổ tỷ lệ thuận với mức sử dụng hay tiêu thụ của các nguồn lực.

c. Quy định về áp dụng đối với từng loại chi phí: Mỗi loại chi phí kế toán có quy định riêng về cách tính, phân bổ và ghi nhận vào báo cáo tài chính.

3. Chi phí lãi vay và chi phí khấu hao tài sản cố định

Trong quá trình tính toán chi phí kế toán, hai yếu tố quan trọng là chi phí lãi vay và chi phí khấu hao tài sản cố định. Dưới đây là một số lưu ý về hai yếu tố này:

a. Chi phí lãi vay: Chi phí lãi vay là khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi trả cho việc sử dụng vốn vay từ các nguồn tài chính bên ngoài. Đây là một khoản chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

b. Chi phí khấu hao tài sản cố định: Chi phí khấu hao là khoản chi tiêu để phân bổ giá trị tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng của chúng. Doanh nghiệp phải tính toán và ghi nhận chi phí khấu hao hàng năm để phản ánh sự mòn giá trị của tài sản theo thời gian.

Có thể hiểu rằng chi phí kế toán là tổng hợp các loại chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, từ nguyên vật liệu, tiền lương, điện nước đến chi phí quảng cáo, Marketing và các khoản chi phí khác. Qua đó, ta có thể thấy rõ được sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN.

4. Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế TNDN)

Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí gồm cả chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm tài chính, được dùng để tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ đi thuế trong năm hiện tại.

Trong đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành bao gồm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong tương lai, phát sinh từ việc ghi nhận các khoản thuế thu nhập hoãn lại phải thanh toán trong năm. Còn khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.

II. Sự khác nhau giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Sự khác nhau giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Sự khác nhau giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

1. Quy định về chi phí tính thuế TNDN

Chi phí tính thuế TNDN là các khoản chi phí được quy định bởi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Các quy định này áp dụng cho mục đích tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

2. Sự khác nhau về khái niệm

Khác với chi phí kế toán, chi phí tính thuế TNDN được xác định theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định liên quan. Điều này có nghĩa là không phải tất cả các khoản chi phí được ghi nhận trong báo cáo kế toán đều được công nhận là chi phí tính thuế TNDN.

3. Sự khác biệt về chi phí lãi vay

Trong việc tính toán chi phí tính thuế TNDN, chi phí lãi vay sẽ được xem xét theo những quy định riêng. Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ có một số trường hợp cụ thể chi phí lãi vay được công nhận là chi phí tính thuế TNDN.

4. Sự khác biệt về chi phí khấu hao tài sản cố định

Tương tự, trong việc tính toán chi phí tính thuế TNDN, chi phí khấu hao tài sản cố định cũng có một số quy định riêng. Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mức độ khấu hao và cách tính khấu hao có thể khác với phương pháp khấu hao được sử dụng trong báo cáo kế toán.

5. Ví dụ minh họa

Để làm rõ hơn về sự khác nhau giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN, hãy xem xét ví dụ sau:

Giả sử một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử có chi phí kế toán hàng tháng như sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu: 50 triệu đồng
 • Chi phí tiền lương: 30 triệu đồng
 • Chi phí lãi vay: 10 triệu đồng
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định: 20 triệu đồng
 • Các chi phí khác: 10 triệu đồng

Trong trường hợp này, chỉ có một số khoản chi phí được công nhận là chi phí tính thuế TNDN, ví dụ như chi phí nguyên vật liệu và chi phí tiền lương. Còn lại, chi phí lãi vay, chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác không được tính vào chi phí tính thuế TNDN.

Xem thêm bài viết: Cách hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ – TK 511

III. Một số câu hỏi về chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Một số câu hỏi về chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Một số câu hỏi về chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

 1. Chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN có những quy định riêng biệt không?
  • Trả lời: Có, chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN có quy định riêng biệt và áp dụng cho mục đích khác nhau.
 1. Chi phí lãi vay và chi phí khấu hao tài sản cố định có ảnh hưởng đến cả chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN không?
  • Trả lời: Có, chi phí lãi vay và chi phí khấu hao tài sản cố định đều ảnh hưởng đến cả chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN. Tuy nhiên, cách tính và ghi nhận của hai loại chi phí này có thể khác nhau.
 1. Các doanh nghiệp cần lưu ý điều gì khi tính toán và quản lý chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN?
  • Trả lời: Các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của Bộ Tài chính và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để tính toán và ghi nhận chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN một cách chính xác và hợp lệ.

Trên đây là tổng quan về sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về hai khái niệm này là quan trọng để các doanh nghiệp có thể tính toán và quản lý chi phí một cách chính xác, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chủ đề này.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá