Chi phí quà tặng cho nhân viên trong quyết toán thuế TNDN 2023

Chi phí quà tặng cho nhân viên trong quyết toán thuế TNDN 2023

Chi phí quà tặng cho nhân viên trong quyết toán thuế TNDN 2023

Đây là một trong những hoạt động phổ biến của doanh nghiệp trong các dịp lễ, tết như Trung thu, Tết Nguyên đán, và các dịp đặc biệt khác. Điều quan trọng cần lưu ý là các chi phí liên quan đến việc tặng quà cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý và xuất hóa đơn GTGT đầu ra không?

1. Xuất hóa đơn GTGT đầu ra đối với các chi phí liên quan đến quà tặng nhân viên vào các dịp Lễ, Tết

Xuất hóa đơn GTGT đầu ra đối với các chi phí liên quan đến quà tặng nhân viên vào các dịp Lễ, Tết

Xuất hóa đơn GTGT đầu ra đối với các chi phí liên quan đến quà tặng nhân viên vào các dịp Lễ, Tết

Theo quy định của Bộ Tài Chính về việc xuất hóa đơn GTGT, các khoản chi phí liên quan đến quà tặng cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết cần xuất hóa đơn GTGT đầu ra.

  • Theo Điều 3, Khoản 7, Thông tư 26/2015/TT-BTC được ban hành ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung Điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC có đề cập nội dung như sau: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất), xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa. 
  • Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Vì vậy, khi doanh nghiệp có chi phí liên quan đến việc tặng quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết, cần xuất hóa đơn GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên đính kèm bảng kê 01-1/BK-CNKD cùng với hóa đơn GTGT đầu ra. Lưu ý: danh sách nhân viên được tặng quà phải có chữ ký xét duyệt của Giám Đốc và chữ ký của nhân viên nhận quà.

2. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho chi phí quà tặng nhân viên

  • Theo Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

Ví dụ: Vào dịp Lễ Trung thu năm 2023, Công Ty TNHH M.I.T Group có tổ chức đặt bánh trung thu tại cửa hàng bánh Chon Chon Bakery để cho, tặng nhân viên. Chi phí liên quan đến việc đặt bánh là 6.500.000 đồng, thuế GTGT là: 650.000 đồng. Và, công ty Chon Chon Bakery có xuất hóa đơn GTGT đầu vào ngày 27/08/2020. Vậy, khi Công Ty TNHH M.I.T Group thực hiện việc cho, tặng nhân viên thì phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra và tiền thuế GTGT đầu vào tương ứng sẽ được khấu trừ.

Vì vậy, khi doanh nghiệp có chi phí liên quan đến việc tặng quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết và có hóa đơn GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu vào này sẽ được khấu trừ. Việc tính toán thuế GTGT đầu vào và khấu trừ này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Chi phí quà tặng cho nhân viên trong quyết toán thuế TNDN

Các chi phí liên quan đến việc tặng quà cho nhân viên trong các dịp Lễ, Tết cũng được xem như là chi phí phúc lợi để khuyến khích nhân viên làm việc và có thể tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Chi phí quà tặng cho nhân viên trong quyết toán thuế TNDN

Chi phí quà tặng cho nhân viên trong quyết toán thuế TNDN

  • Tuy nhiên, theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản được trừ liên quan đến khoản phúc lợi khi tính thuế TNDN như sau: “Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
  • Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
  • Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)”.

Nếu vậy thì tổng số chi phí phúc lợi không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế của công ty trong năm tính thuế. Cách tính tháng lương bình quân này được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia số tháng hoạt động thực tế của công ty trong năm. Vì vậy, các chi phí phúc lợi vượt quá giới hạn này sẽ không được tính vào chi phí được trừ và không được khấu trừ thuế GTGT tương ứng.

Xem thêm bài viết: Xác định thuế TNDN và tạm tính thuế TNDN

Trong quá trình tặng quà cho nhân viên trong các dịp Lễ, Tết, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về xuất hóa đơn GTGT đầu ra và khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Các chi phí liên quan đến việc tặng quà cho nhân viên có thể tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, nhưng giới hạn không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế của công ty trong năm tính thuế. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định và thực hiện đúng các quy trình kế toán để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro phát sinh từ việc tặng quà cho nhân viên.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá