Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Bà Rịa

“Hãy tìm hiểu ngay dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho cá nhân kinh doanh, thuế hộ gia đình – chỉ từ 500.000 đồng/tháng (phù hợp với từng ngành nghề).”

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI BÀ RỊA

Bạn có thể tìm hiểu nhanh về bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói – dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Kế Toán Vũng Tàu M.I.T.

➧ Chúng tôi cam kết hoàn thành dịch vụ kế toán trọn gói đúng thỏa thuận và theo quy định của cơ quan thuế.

➧ Đối với thông tin, chứng từ của khách hàng, chỉ cần cung cấp các yêu cầu sau:

 1. Sao kê tài khoản ngân hàng;
 2. Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra;
 3. Bảng lương nhân viên (nếu có phát sinh chi trả lương);
 4. Các loại giấy tờ liên quan khác.

➧ Phí dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho hộ kinh doanh là từ 500.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Bảng phí dưới đây áp dụng cho quý – 3 tháng.

(Bảng giá dịch vụ)

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI
Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 1.500.000 đồng 1.500.000 đồng
Dưới 10 2.100.000 đồng 2.700.000 đồng
Dưới 16 2.400.000 đồng 3.000.000 đồng
Dưới 31 3.000.000 đồng 3.900.000 đồng
Dưới 46 3.600.000 đồng 4.800.000 đồng
Dưới 61 4.200.000 đồng 5.700.000 đồng
Dưới 76 4.800.000 đồng 6.600.000 đồng
Dưới 91 5.400.000 đồng 7.200.000 đồng
Dưới 121 6.300.000 đồng 8.400.000 đồng
Dưới 151 7.200.000 đồng 9.600.000 đồng
Dưới 181 8.100.000 đồng 10.500.000 đồng
Từ 181 trở lên 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ
Số hóa đơn Spa – Giáo dục
Khách sạn – Logistics
Tư vấn – Dịch vụ khác
Không có hóa đơn 1.500.000 đồng 1.500.000 đồng
Dưới 10 2.100.000 đồng 2.100.000 đồng
Dưới 16 2.400.000 đồng 2.400.000 đồng
Dưới 31 3.000.000 đồng 3.300.000 đồng
Dưới 46 3.900.000 đồng 4.200.000 đồng
Dưới 61 4.800.000 đồng 5.100.000 đồng
Dưới 76 5.400.000 đồng 5.700.000 đồng
Dưới 91 6.000.000 đồng 6.300.000 đồng
Dưới 121 7.200.000 đồng 7.500.000 đồng
Dưới 151 8.100.000 đồng 8.400.000 đồng
Dưới 181 9.000.000 đồng 9.300.000 đồng
Từ 181 trở lên 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh
NHÓM NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT

SẢN XUẤT – GIA CÔNG – LẮP ĐẶT

Số hóa đơn Thi công xây dựng
Sản xuất – Gia công
Trang trí nội thất – Lắp đặt
Không có hóa đơn 2.100.000 đồng 2.100.000 đồng
Dưới 10 3.000.000 đồng 2.400.000 đồng
Dưới 16 3.300.000 đồng 3.000.000 đồng
Dưới 31 4.500.000 đồng 4.200.000 đồng
Dưới 46 5.700.000 đồng 5.400.000 đồng
Dưới 61 7.200.000 đồng 6.900.000 đồng
Dưới 76 8.400.000 đồng 8.100.000 đồng
Dưới 91 9.600.000 đồng 9.300.000 đồng
Dưới 121 10.800.000 đồng 10.500.000 đồng
Dưới 151 12.000.000 đồng 11.700.000 đồng
Dưới 181 13.200.000 đồng 12.900.000 đồng
Từ 181 trở lên 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN VŨNG TÀU M.I.T ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TẠI BÀ RỊA

Tương tự như dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp, Kế Toán Vũng Tàu M.I.T cũng nhận thực hiện các dịch vụ kế toán cho hộ gia đình kinh doanh. Các quyền lợi được cam kết bao gồm:

 1. Khách hàng sẽ không phải trả chi phí vận chuyển tài liệu như chứng từ, hóa đơn và sổ sách.
 2. Miễn phí tư vấn cách sử dụng chứng từ đầu vào và đầu ra một cách hợp lý.
 3. Miễn phí tư vấn cho khách hàng các quy định và chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh.
 4. Cam kết bảo mật thông tin kế toán và thông tin khách hàng trọn đời.
 5. Cam kết hoàn thành các báo cáo và kê khai đúng thời hạn đã quy định.
 6. Chịu trách nhiệm với các chứng từ và sổ sách được thực hiện bởi Kế Toán Vũng Tàu M.I.T.
 7. Sổ sách và chứng từ được thực hiện theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
 8. Kiểm tra và tư vấn điều chỉnh nếu có sai sót trong các chứng từ, hóa đơn và sổ sách mà kế toán của hộ kinh doanh đã thực hiện.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI BÀ RỊA THEO THÔNG TƯ 88 VÀ THÔNG TƯ 40

Chào bạn, dưới đây là bản tái phrasal lại của văn bản bạn cung cấp:

“Từ ngày 01/01/2022, các hộ kinh doanh sẽ thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2021/TT-BTC, bao gồm lập chứng từ, mở sổ, ghi sổ kế toán và lưu trữ sổ kế toán.

Các loại sổ kế toán được quy định cho các hộ kinh doanh như sau:

 1. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;
 2. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa;
 3. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh;
 4. Sổ theo dõi tình hình nộp thuế;
 5. Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản chi theo lương;
 6. Sổ quỹ tiền mặt;
 7. Sổ tiền gửi ngân hàng.

Các loại chứng từ kế toán áp dụng cho các hộ kinh doanh bao gồm:

 1. Phiếu thu, phiếu chi;
 2. Phiếu xuất, nhập kho;
 3. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động;
 4. Các chứng từ khác như: hóa đơn, giấy nộp tiền NSNN, giấy báo nợ của ngân hàng, giấy báo có của ngân hàng, ủy nhiệm chi.

TẢI MIỄN PHÍ Biểu mẫu chứng từ kế toán.

Dưới đây là các quy định chung về kế toán thuế cho hộ kinh doanh cá thể, bao gồm các loại thuế phải nộp, phương pháp tính thuế, thời hạn nộp và kê khai thuế.

Các loại thuế phải nộp của hộ kinh doanh cá thể

Hiện nay, các hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện kê khai và nộp các loại thuế sau:

 1. Lệ phí môn bài;
 2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
 3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tùy vào lĩnh vực hoạt động, các hộ kinh doanh có thể phải nộp thêm các loại thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường…

Phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Các hộ kinh doanh cá thể có thể tính thuế theo 3 cách: phương pháp kê khai, phương pháp theo từng lần phát sinh và phương pháp khoán. Mỗi phương pháp sẽ được quy định cụ thể cho đối tượng áp dụng.

Tuy nhiên, phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh chỉ áp dụng khi các hộ kinh doanh cá thể đang kê khai theo phương pháp khoán nhưng cần xuất thêm hóa đơn thì hóa đơn đó sẽ áp dụng phương pháp theo từng lần phát sinh. Bạn có thể tham khảo chi tiết cách tính thuế cho các hộ kinh doanh theo 3 bài viết sau:

Theo từng lần phát sinh;

Theo phương pháp khoán;

Theo phương pháp kê khai.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH TẠI BÀ RỊA

1/ Bảng giá dịch vụ kế toán thuế cho hộ gia đình kinh doanh của Kế Toán Vũng Tàu M.I.T

Tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của hộ kinh doanh cũng như số lượng hóa đơn phát sinh, giá trọn gói dịch vụ kế toán thuế từ Kế Toán Vũng Tàu M.I.T bắt đầu từ 500.000 đồng/tháng. Để biết thêm chi tiết về bảng báo giá dịch vụ kế toán thuế cho hộ kinh doanh, bạn có thể xem tại đây: Giá dịch vụ kế toán thuế.

2/ Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh bao gồm những điều gì?

Các cá nhân kinh doanh cần hiểu rõ các quy định về kế toán cho hộ kinh doanh, bao gồm:

 • Các loại thuế cần nộp bao gồm: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN…;
 • Phương pháp tính thuế bao gồm: khoán, kê khai và theo từng lần phát sinh;
 • Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế: ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo (nếu kê khai theo quý) và chậm nhất ngày 20 của tháng liền kề (nếu kê khai theo tháng).

Các loại sổ kế toán, chứng từ kế toán cho hộ kinh doanh cũng được quy định rõ ràng. Bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: Quy định kế toán thuế cho hộ kinh doanh.

3/ Hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn VAT không?

Hộ kinh doanh chỉ được phép xuất hóa đơn bán hàng, không được xuất hóa đơn VAT (hóa đơn GTGT).

4/ Hộ kinh doanh nhỏ lẻ có nghĩa vụ nộp thuế không?

Hiện tại, các cá nhân kinh doanh phải nộp ít nhất ba loại thuế sau: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN. Tuy nhiên, quy định về thuế cho mỗi hộ kinh doanh sẽ khác nhau tùy vào quy mô hoạt động và doanh thu. Ví dụ như mức đóng lệ phí môn bài được áp dụng như sau:

 • Doanh thu HKD dưới 100 triệu đồng/năm: Miễn lệ phí môn bài;
 • Doanh thu HKD từ 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm;
 • Doanh thu HKD từ 300 – 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
 • Doanh thu HKD trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây: Thuế cho hộ kinh doanh cá thể.

5/ Thời gian nộp tờ khai và tiền thuế cho hộ kinh doanh như thế nào?

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế cho hộ kinh doanh được quy định như sau:

 • Ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo nếu kê khai theo quý;
 • Chậm nhất ngày 20 của tháng liền kề nếu kê khai theo
Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá