Cách xây dựng định mức sản xuất giảm thiểu rủi ro về thuế

Cách xây dựng định mức sản xuất giảm thiểu rủi ro về thuế

Trong quá trình kinh doanh, việc xây dựng định mức sản xuất để giảm thiểu rủi ro về  là một trong những bước quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất hiệu quả. Ngoài việc đảm bảo sự cân đối giữa nguồn lực và nhu cầu sản xuất, định mức sản xuất còn có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro về thuế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng định mức sản xuất để giảm thiểu rủi ro về thuế theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.

Quy định về định mức sản xuất trong Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo Khoản 2.3 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp có trách nhiệm tự xây dựng và quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa sử dụng vào sản xuất và kinh doanh. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải tự tính toán và đưa ra các con số cụ thể về lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa cần thiết cho quá trình sản xuất và kinh doanh.

Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và phi được lưu tại doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể theo dõi và kiểm soát việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Trong trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa đã có định mức tiêu hao được ban hành bởi Nhà nước, doanh nghiệp phải tuân thủ và áp dụng theo định mức này. Tuy nhiên, khi chi phí vượt quá định mức, doanh nghiệp phải chứng minh được tính hợp lý của việc sử dụng và không được trừ khi tính thuế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức sản xuất

Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức sản xuất

Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức sản xuất

Để xây dựng định mức sản xuất hiệu quả, doanh nghiệp cần phải xem xét và tính toán các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Các yếu tố này bao gồm:

1. Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định mức sản xuất. Quy trình sản xuất phải được thiết kế sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất, từ đó giúp giảm thiểu lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa sử dụng.

Ví dụ, trong quá trình sản xuất bia, việc sử dụng máy móc hiện đại và công nghệ tiên tiến có thể giúp giảm thiểu lượng nguyên liệu và năng lượng sử dụng, từ đó giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.

2. Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm của sản phẩm cũng có ảnh hưởng đến định mức sản xuất. Sản phẩm có tính chất khác nhau sẽ yêu cầu lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa khác nhau để sản xuất. Ví dụ, sản phẩm có tính chất dễ bị hư hỏng sẽ yêu cầu lượng nguyên liệu và vật liệu cao hơn để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3. Điều kiện kinh doanh

Điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng định mức sản xuất. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh không thuận lợi, việc tiêu thụ sản phẩm có thể bị gián đoạn hoặc giảm đi, từ đó ảnh hưởng đến định mức sản xuất.

Ví dụ, trong mùa dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến du lịch và giải trí đã giảm sút, từ đó ảnh hưởng đến việc sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp trong ngành này.

Cách xây dựng định mức sản xuất hiệu quả

Cách xây dựng định mức sản xuất hiệu quả

Cách xây dựng định mức sản xuất hiệu quả

Để xây dựng định mức sản xuất hiệu quả, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật và áp dụng các phương pháp tính toán chính xác. Dưới đây là một số cách để xây dựng định mức sản xuất hiệu quả:

1. Áp dụng phương pháp tính toán chi phí tiêu hao trực tiếp để xây dựng định mức sản xuất

Phương pháp tính toán chi phí tiêu hao trực tiếp là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến để xây dựng định mức sản xuất. Theo phương pháp này, doanh nghiệp sẽ tính toán lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa cần thiết cho từng đơn vị sản phẩm.

Ví dụ, để sản xuất 100 bình bia, doanh nghiệp cần 100kg nguyên liệu, 10kg vật liệu và 5kg nhiên liệu. Từ đó, doanh nghiệp có thể tính toán được định mức sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm.

2. Sử dụng phương pháp tính toán theo tỷ lệ

Phương pháp tính toán theo tỷ lệ là một phương pháp đơn giản và dễ áp dụng. Theo phương pháp này, doanh nghiệp sẽ tính toán lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa cần thiết cho một đơn vị sản phẩm và sau đó áp dụng tỷ lệ này cho số lượng sản phẩm cần sản xuất.

Ví dụ, để sản xuất 100 bình bia, doanh nghiệp cần 100kg nguyên liệu. Nếu doanh nghiệp muốn sản xuất 200 bình bia, doanh nghiệp sẽ tính toán cần 200kg nguyên liệu.

3. Sử dụng phương pháp tính toán theo chu kỳ sản xuất

Phương pháp tính toán theo chu kỳ sản xuất là một phương pháp phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt. Theo phương pháp này, doanh nghiệp sẽ tính toán lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa cần thiết cho một chu kỳ sản xuất và sau đó áp dụng cho các chu kỳ sản xuất tiếp theo.

Ví dụ, doanh nghiệp sản xuất 100 bình bia trong một chu kỳ sản xuất. Doanh nghiệp sẽ tính toán cần 100kg nguyên liệu cho chu kỳ này và áp dụng cho các chu kỳ sản xuất tiếp theo.

Xem thêm bài viết: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU 

Cách tính toán định mức sản xuất giảm thiểu rủi ro về thuế

Cách tính toán định mức sản xuất giảm thiểu rủi ro về thuế

Cách tính toán định mức sản xuất giảm thiểu rủi ro về thuế

Việc xây dựng định mức sản xuất không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất hiệu quả, mà còn có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro về thuế. Để giảm rủi ro về thuế khi xây dựng định mức sản xuất, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp sau:

1. Tính toán chính xác định mức sản xuất giảm rủi ro về thuế

Để tránh việc tính toán sai định mức sản xuất, doanh nghiệp cần sử dụng các phương pháp tính toán chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc tính toán sai định mức sản xuất có thể dẫn đến việc chi phí vượt quá định mức và từ đó bị tính thuế.

2. Lưu trữ chứng từ và tài liệu liên quan

Việc lưu trữ chứng từ và tài liệu liên quan đến việc xây dựng định mức sản xuất là rất quan trọng trong việc giảm rủi ro về thuế. Các chứng từ và tài liệu này sẽ là căn cứ để doanh nghiệp chứng minh tính hợp lý của việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa trong quá trình sản xuất.

3. Tính toán chi phí vượt định mức chính xác

Khi tính toán chi phí vượt định mức, doanh nghiệp cần phải chứng minh được tính hợp lý của việc sử dụng các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa này. Việc tính toán sai có thể dẫn đến việc bị tính thuế và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình kinh doanh, việc xây dựng định mức sản xuất là một bước quan trọng để giúp doanh nghiệp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất hiệu quả. Đồng thời, định mức sản xuất còn có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro về thuế. Do đó, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật và áp dụng các phương pháp tính toán chính xác để xây dựng định mức sản xuất hiệu quả và giảm thiểu rủi ro về thuế.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Thành lập công ty Vũng Tàu
Thành lập công ty Vũng Tàu

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá