Trường hợp miễn thuế TNDN, thuế môn bài?

Trường hợp miễn thuế TNDN, thuế môn bài?

Trường hợp miễn thuế TNDN, thuế môn bài…

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, không phải tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài. Có một số trường hợp được miễn thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp), thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Bài viết này sẽ giới thiệu về những trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trường hợp miễn thuế TNDN, thuế môn bài...

Trường hợp miễn thuế TNDN, thuế môn bài…

Có 6 trường hợp được miễn thuế tài nguyên

Đây là loại thuế gián thu áp dụng cho các hoạt động khai thác tài nguyên tự nhiên hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Việc tính thuế tài nguyên sẽ phụ thuộc vào mức độ quý hiếm của tài nguyên thiên nhiên được khai thác, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể được miễn hoặc giảm thuế tài nguyên như sau:

 1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản tự nhiên.
 2. Tổ chức, cá nhân khai thác cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô để phục vụ sinh hoạt.
 3. Khai thác nước thiên nhiên để sử dụng cho hoạt động thuỷ điện hoặc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình và cá nhân.
 4. Khai thác nước thiên nhiên bởi hộ gia đình hoặc cá nhân để phục vụ sinh hoạt.
 5. Đất được giao hoặc thuê để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự và đê điều.
 6. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ hoặc các trường hợp bất khả kháng gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai và nộp thuế thì được xét miễn hoặc giảm thuế trên số tài nguyên bị tổn thất. Nếu đã nộp thuế thì sẽ được hoàn lại hoặc bù trừ vào kỳ nộp thuế sau.

10 Trường hợp được miễn thuế ( lệ phí) môn bài

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống có được miễn thuế TNDN, thuế môn bài

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài.

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Quy định chi tiết:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài.
 • Mức doanh thu để xác định miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định về miễn thuế TNDN, thuế môn bài

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 3 Thông tư 302/2016/TT-BTC, quy định rằng cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài.

Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo nguyên tắc áp dụng tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Quy định chi tiết:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài.
 • Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo nguyên tắc áp dụng tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối về miễn thuế TNDN, thuế môn bài

Theo quy định khoản 3 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối là đối tượng được miễn lệ phí môn bài.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá về miễn thuế TNDN, thuế môn bài

Bảng 1: Danh sách trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong năm 2023.

STT Trường hợp được miễn lệ phí môn bài
1 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống
2 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định
3 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối
4 Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
5 Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)
6 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
7 Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi
8 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh
9 Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh
10 Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

5. Các câu hỏi thường gặp khi miễn thuế môn bài

 1. Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế môn bài không?
  • Trả lời: Có, các doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn thuế môn bài trong giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cần tuân thủ quy định và điều kiện cụ thể quy định bởi pháp luật thuế.
 1. Tờ khai miễn thuế môn bài cần được nộp không?
  • Trả lời: Có, các đối tượng được miễn thuế môn bài cũng phải nộp tờ khai để công bố và xác nhận việc miễn thuế. Việc nộp tờ khai giúp đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong việc quản lý thuế.
 1. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có được miễn thuế môn bài không?
  • Trả lời: Có, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng được áp dụng chế độ miễn thuế môn bài. Tuy nhiên, cần tuân thủ quy định và điều kiện cụ thể quy định bởi pháp luật thuế.

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về những trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối, và nhiều trường hợp khác.

Việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những trường hợp này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh và phát triển nền kinh tế.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá