Cách Tính Phân Bổ Công Cụ Dụng Cụ

Cách Tính Phân Bổ Công Cụ Dụng Cụ

Cách Tính Phân Bổ Công Cụ Dụng Cụ Theo Thông Tư Mới Nhất 2023

Khi nào thì chúng ta có thể xem tài sản là công cụ dụng cụ? Làm thế nào để ghi nhận chi phí khi mua công cụ dụng cụ? Làm sao để xác định thời gian và tính toán chi phí phân bổ công cụ dụng cụ khi sử dụng? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết và cung cấp ví dụ về cách tính toán chi phí phân bổ công cụ dụng cụ theo quy định mới nhất hiện nay.

Theo quy định của Bộ Tài chính, tài sản được coi là công cụ dụng cụ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

(1) được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

(2) có tuổi thọ dưới 12 tháng;

(3) có giá trị không quá 20 triệu đồng.

Khi tài sản đáp ứng các điều kiện trên, chúng ta có thể xem nó là công cụ dụng cụ và áp dụng quy định về phân bổ chi phí cho công cụ dụng cụ.

Khi mua công cụ dụng cụ, chúng ta cần ghi nhận chi phí vào tài khoản chi phí mua hàng hoặc chi phí sản xuất kinh doanh. Chi phí này sẽ được phân bổ cho các kỳ kế toán trong thời gian sử dụng của công cụ dụng cụ. Thời gian sử dụng của công cụ dụng cụ được tính từ ngày đưa vào sử dụng và kết thúc khi công cụ dụng cụ không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng hoặc được thay thế bằng công cụ dụng cụ mới.

 • Để tính toán chi phí phân bổ cho công cụ dụng cụ, chúng ta có thể áp dụng phương pháp phân bổ theo số đơn vị hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, công ty A mua một máy in với giá 10 triệu đồng và dự kiến sử dụng trong 5 năm. Theo phương pháp phân bổ theo số đơn vị, chi phí phân bổ cho mỗi năm là 2 triệu đồng (10 triệu đồng / 5 năm). Theo phương pháp phân bổ theo tỷ lệ phần trăm, nếu công ty A quyết định phân bổ 20% chi phí cho mỗi năm, thì chi phí phân bổ cho mỗi năm là 2 triệu đồng (10 triệu đồng x 20%).
 • Trong trường hợp công cụ dụng cụ được sử dụng trong một phần của năm, chúng ta có thể tính toán chi phí phân bổ theo số ngày hoặc tháng. Ví dụ, công ty B mua một máy tính với giá 15 triệu đồng và sử dụng trong 9 tháng. Theo phương pháp phân bổ theo số ngày, chi phí phân bổ cho mỗi tháng là 1,67 triệu đồng (15 triệu đồng / 9 tháng x 30 ngày). Tương tự, theo phương pháp phân bổ theo số tháng, chi phí phân bổ cho mỗi tháng cũng là 1,67 triệu đồng (15 triệu đồng / 9 tháng).
 • Với những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cách tính toán chi phí phân bổ công cụ dụng cụ khá đơn giản và linh hoạt. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, chúng ta cần lưu ý các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc tính toán và ghi nhận chi phí phân bổ công cụ dụng cụ. Đồng thời, việc lập bảng tính toán chi phí phân bổ cũng là một bước quan trọng để kiểm tra và giám sát việc sử dụng và quản lý công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.

PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ LÀ GÌ?

PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ LÀ GÌ?

PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ LÀ GÌ?

 • Điều kiện để ghi nhận tài sản cố định là như sau:

+ Tài sản phải mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng;

+ Thời gian sử dụng của tài sản phải từ 1 năm trở lên;

+ Giá trị ban đầu của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000đ trở lên (Theo điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC).

-> Các tài sản không đáp ứng đủ ba điều kiện trên sẽ được ghi nhận là công cụ dụng cụ. Công cụ dụng cụ là những tài sản có giá trị dưới 30.000.000đ hoặc thời gian sử dụng dưới 1 năm.

Theo quy định tại điều 26 Thông tư 200/2014/TT-BTC và điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không đạt đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng như yêu cầu đối với tài sản cố định. Do đó, công cụ, dụng cụ sẽ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đáp ứng tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định sẽ được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:

 • Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ chuyên dùng trong sản xuất xây dựng;
 • Các loại bao bì đi kèm với hàng hóa có tính phí riêng, nhưng trong quá trình vận chuyển và lưu kho có giá trị hao mòn để khấu trừ từng bước giá trị của bao bì;
 • Những dụng cụ, đồ nghề làm bằng thuỷ tinh, sành, sứ;
 • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;
 • Quần áo, giày dép chuyên dùng cho công việc…

Ví dụ: Vào ngày 01/08/2018, Công ty TNHH M.I.T Group đã mua một bộ máy tính văn phòng trị giá 16.500.000đ (đã bao gồm VAT).

Giá trị chưa tính thuế của bộ máy tính văn phòng = 16.500.000/(1+10% )= 15.000.000đ < 30.000.000đ

Vì vậy, bộ máy tính này sẽ được ghi nhận là công cụ dụng cụ.

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

 • Thời hạn tối đa để tính phân bổ chi phí cho công cụ dụng cụ không vượt quá 3 năm.
 • Thời hạn này được quy định tại khoản 2, điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Đối với các tài sản như công cụ dụng cụ, bao bì luân chuyển,… không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được xem là tài sản cố định theo quy định, chi phí mua tài sản này sẽ được phân bổ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, nhưng không vượt quá 3 năm.

Cách tính và phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

Cách tính và phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

Cách tính và phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

Theo quy định của Điều 26 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC:

a) Các công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh phải được ghi nhận toàn bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh một lần.

b) Trong trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê được sử dụng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán, chúng phải được ghi nhận vào tài khoản 242 – Chi phí trả trước và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

– Có hai phương pháp để phân bổ công cụ dụng cụ:

1.Công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ và sử dụng trong một kỳ kế toán: Hạch toán toàn bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

2. Công cụ dụng cụ có giá trị lớn hoặc liên quan đến nhiều kỳ kế toán: Hạch toán vào tài khoản 242 và tính phân bổ hàng tháng vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Hạch toán công cụ dụng cụ

 1. Mua công cụ dụng cụ để nhập kho:
 • Tài khoản nợ 153: Giá trị mua công cụ dụng cụ chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Tài khoản nợ 1331: Số tiền thuế GTGT phải trả.
 • Tài khoản có 111/112/331: Tổng số tiền mua hàng.
 1. Xuất công cụ dụng cụ để phục vụ sản xuất, kinh doanh:
 • Trước khi xuất kho, cần xác định rõ công cụ dụng cụ được mua để sử dụng cho bộ phận nào, ngày bắt đầu sử dụng và thời gian phân bổ.
 • Nếu giá trị của công cụ dụng cụ nhỏ và chỉ sử dụng trong 1 kỳ kế toán, thì hạch toán toàn bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ đó.

>> Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Tài khoản nợ 623/627/641/642: Giá trị công cụ dụng cụ.
 • Tài khoản có 153: Giá trị công cụ dụng cụ.

>> Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

 • Tài khoản nợ 154/6421/6422: Giá trị công cụ dụng cụ.
 • Tài khoản có 153: Giá trị công cụ dụng cụ.

Nếu giá trị của công cụ dụng cụ lớn và sử dụng trong nhiều kỳ kế toán, thì phải hạch toán vào tài khoản 242 – Chi phí trả trước:

 • Tài khoản nợ 242: Giá trị công cụ dụng cụ.
 • Tài khoản có 153: Giá trị công cụ dụng cụ.

Cuối tháng, cần phân bổ chi phí công cụ dụng cụ cho từng bộ phận sử dụng:

>> Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Tài khoản nợ 623/627/641/642: Giá trị phân bổ trong 1 kỳ.
 • Tài khoản có 242: Giá trị phân bổ trong 1 kỳ.

>> Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

 • Tài khoản nợ 154/6421/6422: Giá trị phân bổ trong 1 kỳ.
 • Tài khoản có 242: Giá trị phân bổ trong 1 kỳ.

 Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

*Công thức:

 • Giá trị phân bổ hàng năm = Giá trị công cụ dụng cụ/Thời gian phân bổ(Thời gian phân bổ không quá 3 năm)
 • Giá trị phân bổ hàng kỳ (tháng) = Giá trị phân bổ hàng năm/12 (tháng)

Ví dụ: Vào ngày 01/06/2018, Công ty TNHH M.I.T Group đã mua 1 bộ máy vi tính văn phòng với giá trị là 19.800.000đ (đã bao gồm VAT), thanh toán bằng tiền mặt. Bộ máy tính này được mua để sử dụng cho bộ phận quản lý. (Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133)

-> Ngày 01/06: Mua bộ máy tính | Nợ TK 153: 18.000.000; Nợ TK 1331: 1.800.000; Có TK 111: 19.800.000 |

-> Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận quản lý: |Nợ TK 242: 18.000.000; Có TK 153: 18.000.000|

-> Bộ máy tính được xác định sử dụng trong 3 năm => Thời gian phân bổ = 3 năm

Giá trị phân bổ hàng năm = 18.000.000/3 = 6.000.000đ

Giá trị phân bổ hàng tháng = 6.000.000/12 = 500.000đ

-> Ngày 30/06: Hạch toán chi phí phân bổ công cụ dụng cụ | Nợ TK 6422: 500.000; Có TK 242: 500.000 |

Nếu công cụ dụng cụ được mua về và sử dụng ngay không đầy tháng (không phải từ ngày 01 của tháng), ta phải xác định ngày đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng và tính phân bổ như sau:

” Giá trị phân bổ trong tháng phát sinh = Giá trị công cụ dụng cụ /(Thời gian phân bổ x 12 x Tổng số ngày trong tháng) x Số ngày sử dụng trong tháng” 

Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày trong tháng – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Lưu ý: Ngày đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng cũng là ngày bắt đầu tính phân bổ

Xem thêm bài viết: QUY TRÌNH/ THỦ TỤC KHAI BÁO THUẾ TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU MỚI NHẤT 2023

Ví dụ: Vào ngày 12/06/2018, Công ty TNHH M.I.T Group đã mua 1 bộ máy lạnh với giá trị là 9.900.000đ (đã bao gồm VAT), thanh toán bằng tiền mặt. Bộ máy lạnh này được mua để sử dụng cho bộ phận bán hàng. (Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133)

->Ngày 12/06: Mua máy lạnh | Nợ TK 153: 9.000.000; Nợ TK 1331: 900.000; Có TK 111: 9.900.000|

->Xuất máy lạnh sử dụng cho bộ phận bán hàng | Nợ TK 242: 9.000.000; Có TK 153: 9.000.000|

Bộ máy lạnh được xác định sử dụng trong 2 năm => Thời gian phân bổ = 2 năm

Số ngày sử dụng trong tháng = 30 – 12 +1 = 19 ngày

Giá trị phân bổ trong tháng = 9.000.000/(2 x 12 x 30) x 19 = 237.500đ

->Ngày 30/06: Hạch toán chi phí phân bổ công cụ dụng cụ | Nợ TK 6421: 237.500; Có TK 242: 237.500 |

->Từ tháng 07/2018 trở đi: Hạch toán chi phí phân bổ công cụ dụng cụ như sau:

Giá trị phân bổ hàng tháng = 9.000.000/(2 x 12) = 375.000đ

Nợ TK 6421: 375.000

Có TK 242: 375.000.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá