Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình

Định nghĩa, cách nhận biết và tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Định nghĩa, cách nhận biết và tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Định nghĩa, cách nhận biết và tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

“Tài sản cố định hữu hình” là một trong những thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản lý tài sản. Đây là các tài sản vật chất có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp hay tổ chức. Tuy nhiên, việc nhận biết và tính toán đúng nguyên giá của tài sản cố định hữu hình không phải là điều dễ dàng.

  • Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, để có thể nhận biết và tính toán đúng nguyên giá tài sản cố định hữu hình, chúng ta cần tuân theo những tiêu chuẩn và quy định cụ thể. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về các tiêu chuẩn để một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình và cách tính toán nguyên giá của chúng.

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình

Theo khoản 1 điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, những tài sản hữu hình thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn dưới đây được coi là tài sản cố định hữu hình:

  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
  • Có thời gian sử dụng trên 1 năm.
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

Để hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết từng tiêu chuẩn.

1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản

Điều này có nghĩa là tài sản cố định hữu hình phải mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp hay tổ chức trong thời gian tới khi được sử dụng. Chẳng hạn như một máy móc sản xuất, khi được sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ giúp tăng năng suất và sản lượng, từ đó mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tài sản có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai đều được coi là tài sản cố định hữu hình. Chỉ có những tài sản cố định hữu hình mới có thể được tính toán và trích khấu hao theo quy định của pháp luật.

2. Có thời gian sử dụng trên 1 năm

Điều này có nghĩa là tài sản cố định hữu hình phải được sử dụng trong khoảng thời gian trên 1 năm để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đảm bảo công việc của tổ chức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc điều chỉnh thời gian sử dụng tài sản cố định hữu hình trong trường hợp có sự thay đổi về công việc, kế hoạch sản xuất hay đầu tư của doanh nghiệp.

3. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên

Để xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình, chúng ta cần tuân thủ các quy định được quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể là:

  • Sử dụng giá trị ghi sổ ban đầu trong trường hợp tài sản được mua theo hình thức mua bán.
  • Sử dụng giá trị hợp lý nhất, căn cứ vào giá cả thị trường hoặc giá thành tự sản xuất trong trường hợp tài sản được sản xuất hoặc xây dựng bởi chính doanh nghiệp hay tổ chức.
  • Sử dụng giá trị hợp lý nhất, căn cứ vào giá thành xác định bởi cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp tài sản được đầu tư xây dựng bởi chính phủ hoặc đơn vị trực thuộc chính phủ.

Nếu tài sản không đáp ứng được các tiêu chuẩn trên, nó sẽ được coi là công cụ dụng cụ và có thể được ghi nhận trong tài khoản “Công cụ dụng cụ”. Điều này có nghĩa là tài sản không được tính vào nguyên giá tài sản cố định và không được trích khấu hao.

Xem thêm bài viết: QUY TRÌNH/ THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU MỚI NHẤT 2023

Cách tính nguyên giá của tài sản cố định

Sau khi đã xác định được tiêu chuẩn để một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết về cách tính toán nguyên giá của chúng. Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC, nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm các chi phí sau:

1. Tài sản cố định từ mua sắm

Nếu tài sản được mua theo hình thức mua bán, nguyên giá của nó sẽ bao gồm giá trị ghi sổ ban đầu cộng với các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển đến nơi sử dụng, lắp đặt, kiểm tra, thiết lập, vận chuyển, vệ sinh, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cho tài sản.

2. TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi

Trong trường hợp tài sản được mua theo hình thức trao đổi, nguyên giá của nó sẽ bao gồm giá trị ghi sổ ban đầu cộng với giá trị ghi sổ của tài sản hoán đổi hoặc giá trị bù trừ tương ứng.

3. Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất

Đối với các tài sản được xây dựng hoặc sản xuất bởi chính doanh nghiệp hay tổ chức, nguyên giá của chúng sẽ bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý và chi phí khác có liên quan đến việc xây dựng hay sản xuất tài sản đó.

Các chi phí này sẽ được tính vào nguyên giá tài sản cố định từng giai đoạn theo tổng chi phí thực tế đã chi tiêu. Trong trường hợp chi phí thực tế đã chi tiêu vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu, sự vượt chi phí này sẽ không được tính vào nguyên giá của tài sản.

4. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng

Trong trường hợp tài sản được đầu tư xây dựng bởi chính phủ hoặc đơn vị trực thuộc chính phủ, nguyên giá của nó sẽ bao gồm các chi phí đã bỏ ra để xây dựng tài sản đó. Điều này bao gồm cả chi phí cho việc tạo lập quỹ đất, đền bù, nghiên cứu và thiết kế công trình.

5. Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa

Các tài sản được tài trợ, biếu, tặng hay phát hiện thừa cũng có thể được tính vào nguyên giá tài sản cố định. Tuy nhiên, để tính toán nguyên giá của chúng, chúng ta cần căn cứ vào giá trị thực tế của tài sản tương tự hoặc giá trị sử dụng của tài sản đã qua sử dụng.

6. Tài sản cố định hữu hình được cấp; được điều chuyển đến

Trong trường hợp tài sản được cấp hoặc điều chuyển từ một đơn vị khác, nguyên giá của nó sẽ bao gồm giá trị ghi sổ ban đầu cộng với các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển đến nơi sử dụng, lắp đặt, kiểm tra, thiết lập, vận chuyển, vệ sinh, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cho tài sản.

7. Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp

Đối với các tài sản được góp vốn hoặc nhận lại vốn góp từ thành viên, nguyên giá của chúng sẽ bao gồm giá trị ghi sổ ban đầu cộng với khoản tiền thực tế đã được góp vốn hoặc nhận lại.

Trên đây là các thông tin cơ bản về tiêu chuẩn nhận biết và cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình. Điều này rất quan trọng để doanh nghiệp có thể xác định chính xác giá trị của tài sản và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Việc tuân thủ các quy định và áp dụng đầy đủ các tiêu chí trên sẽ giúp cho công việc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn và đảm bảo tính minh bạch, minh mãn trong việc quản lý tài sản cố định.

Xem thêm bài viết:

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá