Thông tư 80/2021/TT-BTC theo Nghị định 126 Luật Quản Lý Thuế

Thông tư 80/2021/TT-BTC theo Nghị định 126 Luật Quản Lý Thuế

Tổng quan Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tổng quan Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tổng quan Thông tư 80/2021/TT-BTC

Trong việc quản lý và thực hiện các chính sách thuế, việc có những hướng dẫn rõ ràng và chi tiết là vô cùng quan trọng. Với mục tiêu này, thông tư 80/2021/TT-BTC đã được ban hành để hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo Nghị định 126 về kê khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 80 này mang lại nhiều điểm mới so với các quy định trước đây, giúp đảm bảo tính minh bạch,  công bằng và thuận tiện trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Bài viết dưới đây sẽ tổng quan về nội dung và các điểm đáng chú ý trong Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Hướng dẫn về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế và nộp thuế TNDN

Hướng dẫn về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế và nộp thuế TNDN

Hướng dẫn về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế và nộp thuế TNDN

Kê khai thuế

Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định rõ các trường hợp, phạm vi và thời hạn kê khai thuế. Người nộp thuế cần tuân thủ quy định về hình thức, biểu mẫu và thời gian kê khai thuế để đảm bảo tính chính xác và theo đúng quy định của pháp luật.

Bảng 1: Các trường hợp kê khai thuế

Trường hợp Quy định
Doanh nghiệp Kê khai thuế TNDN hàng quý hoặc hàng năm
Cá nhân tổ chức Kê khai thuế TNCN hàng quý hoặc hàng năm
Cá nhân có thu nhập từ DL Kê khai thuế TNCN khi có thu nhập từ dịch vụ liên quan đến DL
Cá nhân có thu nhập từ BĐS Kê khai thuế TNCN khi có thu nhập từ bất động sản

Tính thuế

Thông tư 80/2021/TT-BTC cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tính thuế TNDN

Công thức tính thuế TNDN được quy định trong Thông tư 80 gồm các bước sau:

  1. Xác định tổng thu nhập chịu thuế bằng cách trừ các khoản khấu trừ từ tổng doanh thu.
  2. Tính thuế suất thuế TNDN áp dụng cho tổng thuế thu nhập chịu thuế.
  3. Tính thuế TNDN theo công thức: Thuế TNDN = (Tổng thuế thu nhập chịu thuế * Thuế suất) – Số thuế đã khấu trừ.

Tính thuế TNCN

Đối với thuế thu nhập cá nhân, Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định việc tính thuế TNCN dựa trên bảng thuế TNCN và các hạng mục khấu trừ thuế.

Bảng 2: Bảng thuế TNCN

Mức thu nhập chịu thuế (VNĐ) Thuế suất (%)
Dưới 5 triệu 5
Từ 5 triệu đến 10 triệu 10
Từ 10 triệu đến 18 triệu 15
Từ 18 triệu đến 32 triệu 20
Trên 32 triệu 25

Bảng 3: Các hạng mục khấu trừ thuế TNCN

Hạng mục Mức khấu trừ (VNĐ)
Khấu trừ bản thân 11 triệu
Khấu trừ người phụ thuộc 4,4 triệu/người
Khấu trừ bảo hiểm y tế 1,5 triệu
Khấu trừ bảo hiểm xã hội 1,5 triệu
Khấu trừ gia cảnh 9 triệu

Các trường hợp người nộp thuế xác định số tiền thuế được miễn, giảm

Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định rõ các trường hợp người nộp thuế có thể xác định số tiền thuế được miễn hoặc giảm. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:

  1. Doanh nghiệp mới thành lập: Người nộp thuế có thể được miễn thuế TNDN trong thời gian nhất định sau khi thành lập.
  2. Doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt: Có thể được miễn hoàn toàn hoặc giảm thuế TNDN theo quy định của pháp luật.
  3. Các trường hợp khuyến khích đầu tư: Người nộp thuế có thể được miễn hoàn toàn hoặc giảm thuế TNDN trong một số ngành nghề, khu vực địa bàn nhất định.

Xem thêm bài viết: Cách hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ – TK 511

Thông tư 80/2021/TT-BTC là một công cụ quan trọng để hướng dẫn việc quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế và Nghị định 126. Nó cung cấp các quy định chi tiết về khai thuế, tính thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế, giúp người nộp thuế có thể tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính chính xác trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Thông tư 80/2021/TT-BTC mang lại sự minh bạch, công bằng và thuận tiện cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Việc nắm rõ nội dung và áp dụng đúng quy định trong Thông tư này sẽ giúp người nộp thuế tránh được các sai sót trong quá trình kê khai và nộp thuế, đồng thời tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của mình.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá