Thủ Tục Chuyển Đổi Công Ty TNHH Sang Hộ Kinh Doanh

Thủ Tục Chuyển Đổi Công Ty TNHH Sang Hộ Kinh Doanh

Thủ Tục Chuyển Đổi Công Ty TNHH Sang Hộ Kinh Doanh

Trong quá trình kinh doanh, có những lúc doanh nghiệp cần thay đổi loại hình hoạt động để phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty. Một trong những thay đổi này có thể là chuyển đổi từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh cá thể (HKD). Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đòi hỏi người kinh doanh phải hiểu rõ các quy trình và thủ tục cần thiết để thực hiện một cách chính xác và đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang HKD.

Chuyển đổi từ công ty TNHH sang Hộ Kinh Doanh được không?

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp chưa có quy định cụ thể về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền tự do chọn hình thức tổ chức và hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, để có thể kinh doanh theo mô hình hộ gia đình, bạn có thể thực hiện 2 thủ tục sau:

 1. Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn;
 2. Đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Quy trình, thủ tục giải thể công ty TNHH

Quy trình, thủ tục giải thể công ty TNHH

Quy trình, thủ tục giải thể công ty TNHH

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên) là thủ tục cần thiết để chuyển đổi từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh thuộc trường hợp giải thể tự nguyện. Thủ tục giải thể công ty TNHH tự nguyện được chia thành 2 trường hợp nhỏ: giải thể công ty TNHH chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu và giải thể công ty TNHH đã phát sinh hóa đơn, doanh thu.

Giải thể công ty TNHH chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu

Trong trường hợp công ty TNHH chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu, thủ tục giải thể sẽ đơn giản hơn. Các bước thực hiện giải thể công ty TNHH chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu gồm có:

Bước 1: Lập biên bản giải thể

Đầu tiên, công ty TNHH cần lập biên bản giải thể với nội dung ghi rõ quyết định giải thể công ty, danh sách tài sản và nợ phải trả của công ty.

Bước 2: Họp Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông

Sau khi lập biên bản giải thể, công ty TNHH sẽ tổ chức họp Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc giải thể công ty. Tại buổi họp này, các thành viên hoặc cổ đông sẽ phải thông qua biên bản giải thể và quyết định về việc giải thể công ty.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể

Sau khi đã có quyết định giải thể từ Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, công ty TNHH sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể như:

 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty;
 • Thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng bảo hiểm xã hội và các khoản thuế khác (nếu có).

Bước 4: Hoàn thành giải thể công ty

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan đến giải thể, công ty TNHH sẽ chính thức được coi là đã giải thể và không còn hoạt động kinh doanh nữa.

Giải thể công ty TNHH đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

Trong trường hợp công ty TNHH đã phát sinh hóa đơn, doanh thu, thủ tục giải thể sẽ phức tạp hơn một chút. Các bước thực hiện giải thể công ty TNHH đã phát sinh hóa đơn, doanh thu gồm có:

Bước 1: Lập biên bản giải thể

Tương tự như trường hợp chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu, công ty TNHH cần lập biên bản giải thể với nội dung ghi rõ quyết định giải thể công ty, danh sách tài sản và nợ phải trả của công ty.

Bước 2: Họp Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông

Sau khi lập biên bản giải thể, công ty TNHH sẽ tổ chức họp Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc giải thể công ty. Tại buổi họp này, các thành viên hoặc cổ đông sẽ phải thông qua biên bản giải thể và quyết định về việc giải thể công ty.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể

Sau khi đã có quyết định giải thể từ Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, công ty TNHH sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể như:

 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty;
 • Thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng bảo hiểm xã hội và các khoản thuế khác (nếu có);
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý hóa đơn, báo cáo thuế và các khoản thuế khác (nếu có).

Bước 4: Hoàn thành giải thể công ty

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan đến giải thể, công ty TNHH sẽ chính thức được coi là đã giải thể và không còn hoạt động kinh doanh nữa.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (HKD)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (HKD)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (HKD)

Sau khi đã giải thể công ty TNHH, bạn có thể tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (HKD) để tiếp tục hoạt động kinh doanh theo mô hình này. Để đăng ký thành lập Hộ Kinh Doanh, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký

Đầu tiên, bạn cần lập hồ sơ đăng ký gồm có:

 • Đơn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Giấy chứng nhận giải thể công ty TNHH;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH;
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu hộ kinh doanh;
 • Hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);
 • Giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc tạm vắng (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Sau khi đã lập đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh.

Bước 3: Chờ xét duyệt và nhận giấy chứng nhận đăng ký

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký thành lập HKD là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. Sau khi hồ sơ được xét duyệt, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Khi kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể, bạn sẽ phải nộp các loại thuế sau:

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Được tính trên tổng thu nhập chịu thuế của hộ kinh doanh cá thể.
 2. Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được tính trên doanh thu bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của hộ kinh doanh cá thể.
 3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Được tính trên thu nhập của chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể.
 4. Thuế môn bài: Được tính trên tổng số tiền đặt cọc để tham gia hoạt động kinh doanh.
 5. Thuế môi trường: Được tính trên các hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra ô nhiễm môi trường.

Các câu hỏi liên quan đến thủ tục chuyển đổi công ty TNHH sang Hộ Kinh Doanh

Các câu hỏi liên quan đến thủ tục công ty TNHH sang Hộ Kinh Doanh

Các câu hỏi liên quan đến thủ tục công ty TNHH sang Hộ Kinh Doanh

1.Tôi có thể chuyển đổi từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh cá thể không?

Trả lời: Hiện tại, Luật Doanh nghiệp chưa có quy định cụ thể về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện 2 thủ tục giải thể công ty TNHH và đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể để kinh doanh theo mô hình này.

2. Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể là bao lâu?

Trả lời: Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

3. Tôi có phải nộp thuế khi chuyển đổi từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh cá thể?

Trả lời: Khi chuyển đổi từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh cá thể, bạn sẽ phải nộp các loại thuế tương tự như khi kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể.

4. Có bao nhiêu loại thuế tôi cần nộp khi kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể?

Trả lời: Khi kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể, bạn sẽ phải nộp 5 loại thuế gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài và thuế môi trường.

Xem thêm bài viết: QUY TRÌNH/ THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU MỚI NHẤT 2023

Trên đây là quy trình và thủ tục giải thể công ty TNHH và đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (HKD). Việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang HKD có thể gặp một số khó khăn và phức tạp, tuy nhiên nếu được thực hiện đúng quy trình và thủ tục, bạn sẽ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh theo mô hình này. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được tư vấn và hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá