Thủ tục làm giấy phép an toàn thực phẩm nhà hàng, khách sạn

Thủ tục làm giấy phép an toàn thực phẩm nhà hàng, khách sạn

Nhà hàng và khách sạn là những địa điểm quan trọng trong ngành du lịch và ẩm thực. Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho khách hàng, việc có giấy phép an toàn thực phẩm là rất cần thiết. Tuy nhiên, thủ tục làm giấy phép này có thể gây khó khăn cho các chủ doanh nghiệp khi không biết rõ các điều kiện và thủ tục cần thiết. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục làm giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn, bao gồm các điều kiện, thủ tục và dịch vụ hỗ trợ.

Mở nhà hàng, khách sạn có bắt buộc xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm?

Mở nhà hàng, khách sạn có bắt buộc xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm?

Mở nhà hàng, khách sạn có bắt buộc xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm?

Việc mở nhà hàng, khách sạn là hoạt động kinh doanh được quy định rõ ràng trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Theo đó, để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho khách hàng, các chủ doanh nghiệp cần phải có giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan, trong đó có giấy phép an toàn thực phẩm.

Theo quy định của Bộ Y tế, việc xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bắt buộc đối với các nhà hàng, khách sạn trừ khi có các trường hợp đặc biệt sau:

 1. Kinh doanh nhà hàng trong khách sạn: Trong trường hợp này, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của khách sạn sẽ được áp dụng cho cả nhà hàng.
 1. Bếp ăn tập thể, không đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Điều này áp dụng cho các bếp ăn tập thể của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực phẩm.
 1. Nhà hàng, khách sạn đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận sau đây: Chứng nhận GMP; Chứng chỉ ISO 22000; Chứng nhận HACCP; Chứng nhận IFS; Chứng nhận BRC; Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000; Các giấy chứng nhận tương đương khác còn hiệu lực sử dụng.

Vì vậy, nếu nhà hàng, khách sạn của bạn không thuộc các trường hợp trên, việc xin giấy phép an toàn thực phẩm là bắt buộc và cần được thực hiện đúng quy định.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Để có được giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn, các chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị một số hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau:

 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: Đơn này cần được viết theo mẫu do Bộ Y tế ban hành, ghi rõ thông tin về tên đơn vị, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, loại hình kinh doanh, số lượng nhân viên và các thông tin liên quan.
 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đây là giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp và cần được công chứng.
 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực phẩm: Đây là giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và cần được công chứng.
 1. Giấy chứng nhận đăng ký môi trường: Đây là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký quản lý môi trường theo quy định của pháp luật.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Đây là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 1. Bản sao giấy chứng nhận hợp quy vệ sinh an toàn thực phẩm: Đây là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã tham gia hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của người quản lý: Đây là giấy tờ chứng minh người quản lý của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách sản xuất: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách sản xuất của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách kinh doanh: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bảo quản: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bảo quản của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách phân phối: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách phân phối của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bán hàng: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bán hàng của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách dịch vụ ăn uống: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách dịch vụ ăn uống của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách vận chuyển: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách vận chuyển của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bảo quản, vận chuyển: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bảo quản, vận chuyển của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bán hàng, vận chuyển: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bán hàng, vận chuyển của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách dịch vụ ăn uống, vận chuyển: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách dịch vụ ăn uống, vận chuyển của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách dịch vụ ăn uống, vận chuyển, bán hàng: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách dịch vụ ăn uống, vận chuyển, bán hàng của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bán hàng: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bán hàng của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống, khai thác cơ sở sản xuất: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống, khai thác cơ sở sản xuất của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống, bảo quản: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống, bảo quản của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống, khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh: Đây là giấy tờ chứng minh người phụ trách bảo quản, vận chuyển, bán hàng, dịch vụ ăn uống, khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các câu hỏi thường gặp khi xin giấy an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Các câu hỏi thường gặp khi xin giấy an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Các câu hỏi thường gặp khi xin giấy an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

 1. Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn gồm những gì?

Trả lời: Hồ sơ xin giấy an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn gồm:

 1. Đơn xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP cho nhà hàng, khách sạn;
 2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà hàng, khách sạn;
 3. Bản thuyết minh về các dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định;
 4. Giấy xác nhận chủ nhà hàng/ chủ khách sạn và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn;

– Đã trải qua tập huấn kiến thức về VSATTP;

– Đủ điều kiện sức khỏe theo quy định

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn là gì?

Trả lời: Điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn gồm:

+ Đăng ký ngành nghề kinh doanh;

+ Người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống;

+ Bảo đảm về ATTP trong chế biến và bảo quản thực phẩm;

+ Nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng, khách sạn;

+ Cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng, khách sạn;

3. Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn?

Trả lời: Bộ Y Tế hiện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận VSATTP cho nhà hàng, khách sạn

4. Kinh doanh nhà hàng trong khách sạn có cần đăng ký giấy chứng nhận VSATTP không?

Trả lời: Đối với kinh doanh nhà hàng trong khách sạn, bạn không cần đăng ký giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mà chỉ cần làm bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm là được.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá