Cách tính Thuế TNDN & hạch toán Thuế TNDN quý 4

Cách tính Thuế TNDN & hạch toán Thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp. Hiểu rõ về cách tính thuế TNDN và quy trình hạch toán thuế TNDN là điều cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh những rủi ro phát sinh từ việc không đúng quy trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách tính thuế TNDN và hướng dẫn hạch toán thuế TNDN, cùng với những câu hỏi thường gặp xoay quanh chủ đề này.

I. Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được coi là một loại thuế trực thu, tính trên phần thu nhập chịu thuế của tổ chức, doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng và các hoạt động khác trong kỳ tính thuế. Thuế TNDN có vai trò quan trọng trong việc đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đồng thời điều chỉnh thu nhập của các doanh nghiệp.

2. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

Đối tượng nộp thuế TNDN bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài, các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, liên doanh, khối doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân khác thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trừ một số trường hợp không thuộc diện nộp thuế TNDN theo quy định như: hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, hợp tác xã sản xuất có thu nhập từ sản phẩm mặt hàng về nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…

3. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chu kỳ tính thuế TNDN được xác định dựa trên năm dương lịch hoặc năm tài chính như sau:

– Năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm đó.
– Năm tài chính là năm có thời gian tương đương 12 tháng và bắt đầu từ ngày 01 đầu quý của năm đó.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, hoặc doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, hình thức sở hữu, hoặc sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, phá sản, giải thể và có thời gian ngắn hơn 3 tháng, kỳ tính thuế năm đầu tiên và cuối cùng sẽ được tính cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Kỳ tính thuế TNDN đầu tiên hoặc cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

➤ Chu kỳ tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp nước ngoài

Chu kỳ tính thuế TNDN áp dụng từng lần phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng không liên quan đến hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

➤ Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 trong năm dương lịch tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trong trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hoặc thời hạn nộp tiền thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế sẽ được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời hạn nộp tiền thuế TNDN cũng chính là thời điểm để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, đối với thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính, doanh nghiệp cần phải đảm bảo nộp đủ 75% số thuế phát sinh trong kỳ, trùng với thời hạn nộp báo cáo thuế quý 3 hàng năm.

II. Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN, cách tính thuế TNDN

Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN, cách tính thuế TNDN

Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN, cách tính thuế TNDN

1. Đối với doanh nghiệp không xác định rõ chi phí trong kỳ tính thuế

Đối với các doanh nghiệp không xác định rõ chi phí trong kỳ tính thuế, phương pháp tính thuế TNDN áp dụng là phương pháp tiếp cận trực tiếp thu nhập chịu thuế. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp sẽ tính thuế TNDN dựa trên tổng doanh thu đã thu được và áp dụng một tỷ lệ thuế cố định.

Ví dụ:

STT Tổng Doanh Thu (triệu VNĐ) Tỷ lệ thuế TNDN
1 Dưới 50 0%
2 Từ 50 – 200 10%
3 Trên 200 20%

Trong ví dụ trên, nếu tổng doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế là 150 triệu VNĐ, số tiền thuế TNDN sẽ được tính bằng cách nhân tổng doanh thu cho tỷ lệ thuế tương ứng. Vì vậy, số tiền thuế TNDN sẽ là 150 triệu VNĐ x 10% = 15 triệu VNĐ.

2. Đối với doanh nghiệp xác định rõ chi phí trong kỳ tính thuế

Đối với các doanh nghiệp đã xác định rõ chi phí trong kỳ tính thuế, phương pháp tính thuế TNDN áp dụng là phương pháp tiếp cận trừ chi phí chịu thuế. Theo phương pháp này, tổ chức, doanh nghiệp sẽ tính thuế TNDN bằng cách trừ đi tổng chi phí chịu thuế (bao gồm cả chi phí hợp lý và chi phí không hợp lý) từ tổng doanh thu đã thu được.

Ví dụ:

STT Tổng Doanh Thu (triệu VNĐ) Tổng Chi Phí (triệu VNĐ)
1 Dưới 50 30
2 Từ 50 – 200 100
3 Trên 200 300

Trong ví dụ trên, nếu tổng doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế là 150 triệu VNĐ và tổng chi phí chịu thuế là 80 triệu VNĐ, số tiền thuế TNDN sẽ được tính bằng cách trừ tổng chi phí chịu thuế từ tổng doanh thu. Vì vậy, số tiền thuế TNDN sẽ là 150 triệu VNĐ – 80 triệu VNĐ = 70 triệu VNĐ.

3. Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN

Quá trình hạch toán thuế TNDN bao gồm các bước sau:

  1. Ghi nhận số thuế TNDN phải nộp vào tài khoản “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
  2. Ghi nhận số thuế TNDN đã khấu trừ trong kỳ vào tài khoản “Thuế thu nhập doanh nghiệp đã khấu trừ”.
  3. Lập bút toán nộp thuế TNDN theo quy định của cơ quan thuế.
  4. Ghi nhận số thuế TNDN đã nộp vào tài khoản “Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp”.

III. Các câu hỏi thường gặp về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

Trong quá trình xử lý thuế TNDN, có một số câu hỏi thường gặp mà người quản lý tài chính và kế toán cần được làm rõ. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và giải đáp:

  1. Thuế TNDN được tính trên những khoản thu nào?
  2. Thuế TNDN được tính trên phần thu nhập chịu thuế của tổ chức, doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng và các hoạt động khác trong kỳ tính thuế.
  1. Làm sao để tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp không xác định rõ chi phí?
  2. Đối với các doanh nghiệp không xác định rõ chi phí trong kỳ tính thuế, áp dụng phương pháp tiếp cận trực tiếp thu nhập chịu thuế bằng cách áp dụng tỷ lệ thuế cố định vào tổng doanh thu.
  3. Có quy định về kỳ tính thuế TNDN là bao lâu một lần?
  4. Kỳ tính thuế TNDN là 12 tháng kế toán liên tiếp, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Xem thêm bài viết: Hạch toán tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Việc hiểu rõ cách tính thuế TNDN và hạch toán thuế TNDN là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh những rủi ro phát sinh từ việc không đúng quy trình. Bằng việc áp dụng các phương pháp tính thuế và quy trình hạch toán đúng, tổ chức và doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa việc quản lý tài chính. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách tính thuế TNDN và hạch toán thuế TNDN.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Thành lập công ty Vũng Tàu
Thành lập công ty Vũng Tàu

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá